ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Future Dance Centre

                                        

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – UNIVERSITY OF NICOSIA

 

Το Ελληνικό Ωδείο Αρχαγγέλου ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, από το Σεπτέμβριο του 2010, η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο  I LOVE MUSICI STUDY MUSIC” . Στο σχέδιο μπορούν να συμμετάσχουν όσοι μαθητές του Ωδείου πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

       Πέρασαν το επίπεδο της Ανωτέρας στο μουσικό όργανο της επιλογής τους, με βαθμό 8.5 και άνω, στις εξετάσεις του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών.

          Πέρασαν τη Θεωρία Γ΄ και Σολφέζ Γ΄ με βαθμό 8.5 και άνω.

 

       Πέρασαν το επίπεδο του Grade 8 Practical, με βαθμό Merit και άνω,στις εξετάσεις του Royal School of Music ή Trinity Guildhall ή Rock School.

          Πέρασαν το επίπεδο του Grade 5 Theory of Music, με βαθμό Merit και άνω,στις εξετάσεις του Royal School of Music ή Trinity Guildhall.

 

Ακολούθως όσοι πληρούν τις προυποθέσεις θα συμμετέχουν σε διαγωνισμό, για εξασφάλιση υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η Κριτική Επιτροπή θα αποτελείται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ωδείου.

 

Οι βραβευθέντες θα εξασφαλίζουν υποτροφία φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στον κλάδο της Μουσικής, ως εξής:

 

α) Πρώτη θέση: μέχρι 50% υποτροφία

β) Δεύτερη θέση: μέχρι 30% υποτροφία